Cửa Hàng

CỬA HÀNG CHÍNH THỨC


PPG Homemade - Nama Chocolate and Sweets
1500 Trường Sa, Phường 3, Quận Tân Bình, TP.HCM
Hotline: +84936901609
Email: info@ppghomemade.com

----------------------------------------------------------------

CỬA HÀNG ĐỐI TÁC

Logan Station Café
2 Số, 19A, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Phone: +84903189278
Facebook: https://www.facebook.com/LoganStationCafe/